Vhodné pro podlahové vytápění

Požadavky na úsporu energie a vysoký uživatelský komfort značně přispěly k rozšíření podlahového vytápění v domácnostech.

Požadavky na úsporu energie a vysoký uživatelský komfort značně přispěly k rozšíření podlahového vytápění v domácnostech. Kromě tradičního postupu pokládky parket na podlahové vytápění kombinované s podkladem (vestavěné podlahové vytápění), je třeba dodržovat ještě další požadavky, které se od tradičních postupů mohou lišit.

Výrobce nedoporučuje tento výrobek pro kladení na systém elektrického podlahového vytápění. Uvedené podlahoviny lze použít pro kladení na teplovodní podlahové vytápění. Podlahové vytápění musí mít provedenu platnou tlakovou zkoušku. Dva dny před pokládkou spusťte podlahové topení na plný výkon, jeden den před pokládkou a při pokládce zregulujte vytápění na poloviční výkon. Doporučená teplota při montáži je 18–25°C. Po pokládce

udržujte ještě týden vytápění na polovičním výkonu. Teplotu vytápění zvyšujte/snižujte vždy max. o 5 °C denně. Tímto způsobem postupujte i před a po každé topné sezóně. Max. povolená teplota v okruhu je 50°C, max. povolená teplota na povrchu podkladu je 28 °C. Pro rovnoměrné rozložení teploty musí být teplovodní hadice uloženy nejméně 4,5 cm pod povrchem betonu, doporučeno je však 6 cm. Nejvhodnější dřevinou pro pokládku na podlahové vytápění je dub. Dřeviny s vysokým obsahem vody, jako např. buk nebo javor nejsou pro pokládku na podlahové vytápění vhodné. Sledujte doporučení u jednotlivých typů dřevin.